Personvern

Bruk av cookies

Nepaltur benytter seg av informasjonskapsler (cookies) i henhold til norsk lovgivning. Det gjøres for at vi skal kunne tilpasse innhold og gjøre det enklere for deg å finne frem til relevant informasjon.

Oppbevaring av personlige opplysninger

Dersom besøkende til Nepaltur legger igjen kontaktopplysninger vil vi behandle disse som fortrolig informasjon og ikke formidle disse til tredjepart, med unntak av underleverandører som følge av en bestilling.

Besøkende kan be om at personlige opplysninger som er feil, ufullstendige eller ikke behandlet i samsvar med gjeldende lov, rettes opp eller slettes ved å kontakte Nepaltur.

Vi samler inn og bruker de personlige opplysningene du har gitt oss for å kunne levere en bedre tjeneste til deg gjennom kundeservice, kvalitetssikring, analyse, utvikling, informasjon eller markedsføring.

Overføring av personopplysninger

Personlige opplysninger vil ikke bli overført til tredjepart med mindre dette er til underleverandører i forbindelse med en reise som er bestilt.

Unntak: Ved mistanke om lovbrudd vil informasjon – på begjæring av offentlige myndigheter – kunne utleveres. Det samme gjelder hvis det er nødvendig for å forhindre svindel eller for å avklare eventuelle tvister.