Hvordan holde seg frisk under reisen?

Hvis vi ser bort fra høydesyke så er det turistene blir syke av i Nepal i hovedsak maveproblemer og luftveisinfeksjoner.

Viktige forholdsregler for å unngå å få problemer med maven er å ha god håndhygiene og da er Antibac tingen. En annen kilde til maveproblemer er at maten du spiser ikke er skikkelig oppbevart og tilberedt. Jeg har personlig ikke hatt noen problemer med maten jeg har spist på turist restaurantene i Kathmandu. Jeg vil anbefale å se stedet du spiser på litt an, og sørge for at kjøttet du spiser er skikkelig kokt eller stekt. Mange steder oppe i fjellene dreper de av religiøse årsaker ikke dyr. Det er derfor ofte lurt og ikke spise kjøtt hvis du er usikker på om det er ferskt. Er du på tur med en guide eller noen som kjenner til de lokale forholdene, kan du spørre de om råd på om det er greit å spise kjøtt.

På grunn av den tynne luften som er oppe i Himalaya, kan det være ganske så avgjørende å unngå å få luftveisinfeksjoner. I noen av områdene er det mye støv, og det kombinert med den tynne luften øker muligheten for å få luftveisinfeksjon. Jeg anbefaler å dekke til munn og nese med for eksempel en buff. Det er i de fleste tilfellene det man trenger å gjøre for å holde seg frisk.

Høydesyke har jeg stor respekt for og sannsynligheten for å få symptomer på høydesyke øker jo høyere opp i Himalaya du reiser, fordi luften blir tynnere jo høyere opp du kommer. Det er en av grunnene til at jeg begynte å arrangere fotturer hvor høyete overnatting er på 4.000 meter istedenfor 5.350 meter som er den høyeste overnattingen på en Everest basecamp tur. Det finnes ingen garanti for å ikke få symptomer på høydesyke, men sannsynligheten øker jo høyere du går.

Vi kontakter deg!

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt så raskt som mulig!

Kontakt Meg

Høydesyke er økt væskeansamling i hjerne eller lunger som oppstår på grunn av lavt oksygentrykk i store høyder. Hovedsymptomene i startfasen er hodepine eller tung pust. Opptil 3.500 meter vil de fleste ha en oksygenmetning på >90%. For å forsøke å opprettholde høy oksygenmengde i blodet til tross for mindre oksygen i luften er det viktig at man tar høydeakklimatiseringen på alvor og stiger sakte opp i fjellene. Etter 3.000 meter skal man ideelt sett ikke stige mer enn 300 høydemeter mellom to overnattinger.(Kilde Reiseklinikken.no) Det er ikke alltid terrenget gir deg muligheten til å stige maksimum 300 høydemeter per dag. I de tilfeller der det ikke er mulig er det viktig å ha en plan for hva du skal gjøre hvis du blir høydesyk. Et godt tiltak er å gjøre som jeg gjør, og alltid ha med en erfaren guide når jeg reiser på fottur i fjellene. Det er viktig å leie en guide som har erfaring og tar symptomer på høydesyke på alvor.

I den engelske literaturen er det tre begreper som går igjen når det skrives om  høydesyke. Det er:

  • AMS (Acute Mountain Sickness) Akutt høydesyke som er det første stadiet av høydesyke. Symptomene er hodepine, kvalme og slapphet samt søvnforstyrrelser.
  • HACE (High Altitude Cerbral oEdema) Høyde hjerneødem.
  • HAPE (High Altitude Cerbral oEdema) Høyde lungeødem.

Akutt høydesyke oppstår de første 6 – 12 timene etter at du har ankommet til en ny høyde. Akutt høydesyke behandles ved at du hviler på samme høyde som symptomene oppstår eller at du går ned til en lavere høyde. Det reseptbelagte legemiddelet Diamox benyttes også til å behandle akutt høydesyke.

Har høydesyken utviklet seg til hjerneøden eller lungeødem må du fraktes ned til lavere høyder umiddelbart. Hjerneødem kan oppstå på 2.500 meter men det er sjelden. Jeg anbefaler deg å lese mer om høydesyke på www.reiseklinikken.no sine hjemmesider.

Recommended Posts