Bambusplanter bidrar til reduksjon av CO2 utslipp

1.000 kroner per deltager til bambusplanter

Nepaltur gir 1.000 kroner per turdeltager som er med på fottur i Nepal til et sosialt prosjekt. I 2022 skal vi sammen med det nepalske sosiale fortaket Abari plante bambustrær langs elvebredden i Chitwan, Nepal. Prosjektet har til hensikt å bidra positivt til å redusere det totale CO2 utslippet i verden, forhindre at jordområdene langs elvebredden går tapt under flomkatastrofer, bidra til arbeid for lokalbefolkningen med dyrking og planting av bambusplanter og bidra til råvarer for landsbybeboerne til produksjon av bambusprodukter.

Vi kontakter deg!

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt så raskt som mulig!

Kontakt Meg

En reise til nye kulturer utvikler oss

Å reise og oppleve nye kulturer er en fantastisk måte og utvikle seg som menneske. Det gjør oss åpne til å forstå at det finnes måter leve livet på, som er totalt annerledes fra sånn som vi lever. De siste årene har det å reise langt med fly for å oppleve kulturer som er annerledes fra vår egen kultur, blitt sett på av mange som skam. Flyskam er blitt et innarbeidet begrep i media, som har til hensikt å gi oss dårlig samvittighet for å dra langt med fly på ferie.

Jeg har funnet mitt paradis i Nepal. Der får jeg levd ut drømmene mine. I Nepal er det så utrolig mye spennende å oppleve. På en fottur i fjellene i Himalaya opplever jeg fantastiske øyeblikk i vakker natur sammen med lokalbefolkningen. Oppe i de vakre fjellene i Himalaya så skjønner jeg også at det er noe som er i ferd med å skje med klimaet vårt. I Everest Basecamp for eksempel så ser jeg hvordan breene har blitt mindre siden første gang jeg var i Nepal i 2012.

Gorakshep og Everest Basecamp, Himalaya, Nepal
Gorakshep og Everest Basecamp, Himalaya, Nepal

Klimautfordringen er global

Klimasituasjonen vi står midt oppe i er en kompleks global utfordring som jeg tror må løses med åpenhet og forståelse. Jeg har lyst til å inspirere folk til å bli med på tur til Nepal. Nepaltur tar klima på alvor. I 2020 inngikk vi samarbeid med det lokale sosiale foretaket Abari, om å plante bambusplanter for de 1.000 kronene per turdeltager vi gir til et sosialt prosjekt.

Bidra positivt til klima med bambusplanter

De siste årene er de globale klimautfordringene vi må løse blitt tydligere og tydligere. Det er satt fokus på flyreisers CO2 fotavtrykk, og vi oppfordres til å reise mindre med fly. Hvis vi slutter å reise så vil vi også gå glipp av en fantastisk mulighet til å utvikle oss som mennesker, og oppleve nye kulturer. Istedenfor å slutte å reise så har jeg jobbet med å finne muligheter for å redusere CO2 fotavtrykket fra flyreisen, ved å bli med på en fottur i Nepal. Jeg har inngått et samarbeid med det sosiale foretaket Abari om å plante bambusplanter langs elvebredden i Chitwan i Nepal.

Chitwan in Nepal
Chitwan in Nepal

Kathmandu er et fantastisk sted å ha drømmer og være åpen for at drømmene blir virkelighet. Det var slik samarbeidet mitt med Nripal Adhikary grunnleggeren av Abari oppsto, da jeg var i Nepal våren 2019. Jeg hadde en uke på meg til å finne noen som kunne hjelpe meg å lage en prototype i bambus. Helt tilfeldig ble jeg satt i kontakt med Nripal, grunnleggeren av Abari, og møtte han over en kopp med te i teashopen hans i Kathmandu. Møtet førte til at jeg kontaktet han igjen da jeg var der i høst. Vi ble enige om å samarbeide om å plante bambusplanter langs elvebredden i Chitwan.

Selskapet Abari planter bambusplanter langs elvebredden

Abari er et spennende selskap. De er et forsknings, design og entreprenørselskap som har en sosial- og miljøprofil. I Chitwan hvor vi samarbeider om å plante bambusplanger langs elvebredden, jobber Abari med å bygge opp et samfunn som lærer opp landsbybeboerne i hele verdikjeden, fra bambusplantene sås i jorda, til bambusplanting langs elvebredden, produktutvikling og produksjon av bambusprodukter. Hensikten med prosjektet er å vise at det er mulig å drive med bærekraftig utvikling av et lokalsamfunn, der man har fokus på det sosiale aspektet ved å bidra til arbeid for landsbybeboerne, baser på miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Plante bambusplanter langs elvebredden i Chitwan gir positivt bidrag til det totale CO2 forbruket i verden, forhindrer erosjon ved flom (at jordmasser forsvinner fra områdene rundt elvebredden), arbeid til lokalbefolkningen og råvarer til produksjon av bambusprodukter.

Vi kontakter deg!

Legg igjen dine kontaktdetaljer og vi tar kontakt så raskt som mulig!

Kontakt Meg

Synbare klimaendringer

Vi har begynt å føle ekstremværet som følge av klimaendringene i Norge. Det samme har de gjort i Himalaya regionen. Breene smelter og monsoonen er mer ufortsigbar med kraftige nedbørsmengder og flomkatastrofer. Flomkatastrofer fører til at dyrkbar mark forsvinner, og etterlater seg store sår i lokalsamfunnene. Planting av bambusplanter langs elvebredden beskytter jordområdene rundt elvebredden fra å bli ødelagt av flom.

Chitwan in Nepal
Chitwan in Nepal

Å plante trær, bambus og andre planter er en viktig kilde til å redusere CO2 utslippet i verden. Klimaforskere har studert potensialet for Bambusplanting, og effekten det kan ha på reduksjonen av CO2 utslippene i verden. De har kommet frem til at det er landområder tilgjengelig for treplanting i verden, som kan gi en reduksjon i det totale CO2 utslippet på 25%.

Tusen kroner blir til…….?

Å plante bambus for 1.000 kroner gir ca. 50 bambusplanter og rommer ca. 100 kvadratmeter langs elvebredden. Det er forsket på hvor mye CO2 et bambusplante absorberer opp mot vanlige trær, og resultatene viser at bambustrær absorberer like mye CO2 per kvadratmeter som vanlige trær.

Jeg har brukt mye tid på å forsøke å finne en troverdig måte å kvantifisere hva det betyr å plante bambus, opp mot det forbruket en flyreise fra Norge til Nepal medfører av CO2 utslipp. Dokumentasjonen på hvor mye CO2 man forbruker på en flyreise fra Norge til Nepal varierer fra 920 kilo til 5.000 kilo CO2 ekvivalenter. Hva som er riktig å benytte i en beregning vet jeg ikke. Det jeg ønsker å signalisere med dette prosjektet er at Nepaltur bryr seg om klima, og at vi i fremtiden vil være en positiv bidragsyter til de klimautfordringer vi har.

Live a life in motion in Nepal
Live a life in motion in Nepal

Chitwan i Nepal

Chitwan ligger i den sør-vestre delen av Nepal. Området er kjent for sitt tropiske klima, enhornete nesehorn og det vellykkete programmet de har gjennomført i nasjonalparken for å bevare den utrydningstruede indiske tigeren. Det er et område som det er verdt å sette av noen ekstra dager i Nepal for å besøke. Nepaltur vil i løpet av kort tid starte å tilby turer til Chitwan.

Rhino in Chitwan, Nepal
Rhino in Chitwan, Nepal

Ydmyk overfor andre mennesker

De klimautfordringer vi står midt oppe i krever at vi jobber globalt med å finne løsninger. Det gjelder styresmaktene våre så vel som oss enkeltpersoner. Årene mine i Nepal har lært meg å være ydmyk for andre mennesker og deres utfordringer. Jeg har noen utrolig nære og utviklende opplevelser når jeg drar ut i de avsidesliggende områdene, og tilbringer tid med lokalbefolkningen. Det er opplevelser som rører meg på mange plan og langt inn i hjertet mitt.

School Children in Abigaun Nepal
School Children in Abigaun Nepal

Tro på åpenhet og forståelse

Åpenhet og forståelse for andre mennesker og deres kultur, har jeg tro på at vil være et viktig bidrag for å løse de utfordringene vi har. Da kan vi ikke sitte hjemme i lille Norge og skamme oss over at vi flyr. Vi må se flyreisene våre i et større perspektiv, og sette de inn i en sammenheng, der vi knytter tettere bånd med mennesker som lever noen liv som er annerledes fra oss. Reise og oppleve verden er berikende og viktig for å få et bedre helhetsperspektiv på de utfordringer vi har.

Kyanjin Gompa, Langtang Valley in Himalaya, Nepal
Kyanjin Gompa, Langtang Valley in Himalaya, Nepal

Naturen er viktig for helsen vår

Å være ute i naturen er viktig for helsen vår. Det er gjort mye forskning som viser at det å tilbringe tid i naturen bedrer helsetilstanden vår. I enkelte land som Skottland har legene til og med begynt å gi tid i naturen på resept. Naturområder over hele verden står under press for å bli utviklet av kommersielle aktører, noe som fører til at det totale arealet av naturområder er synkende. Dette synes jeg er utrolig synd.

Chuckung, Everest, Himalaya, Nepal
Chuckung, Everest, Himalaya, Nepal

Nepaltur’s sosiale prosjekt i 2022

Nepaltur vil bidra til åpenhet og forståelse av mennesker, kulturer og globale utfordringer gjennom å oppmuntre til å reise og oppleve nye kulturer. Vi er også opptatt av den globale klimautfordringen vi står midt oppe i nå, og vil engasjere oss i prosjekter som bidrar positivt til det totale CO2 utslippet i verden. Vi gir 1.000 kroner per turdeltager til et sosialt prosjekt i Nepal, og i 2022 vil pengene gå til å plante bambus langs elvebredden i Chitwan. Bambusplanter er et miljøvennlig råmateriale. Ved å plante bambus i Chitwan bidrar vi til å bevare grøntarealer fra å bli ødelagt av flom, reduksjon av det totale globale CO2 utslippet, gi arbeid med å dyrke og plante bambusplantene og gi råvarer til å produsere produkter av bambus. 1.000 kroner gir ca. 50 trær som dekker ca. 100 kvadratmeter.

Se våre fotturer til Nepal her

Planlegger du å reise til Nepal? Nepaltur arrangerer fotturer med norsk reiseleder og erfaren lokal guide. Klikk her for å se våre turer.

Våre turer

Recommended Posts
Beding, Rolwaling, Himalaya, Nepal